Bøker om gambling

Det finnes i dag mange bøker for den som er interessert i pengespill, og det kan være vanskelig å vite hva man kan dra mest nytte av å lese. Ett sikker-stikk som må stå på alles leseliste er klassikeren til John Scarne, kjent som Scarne’s Complete Guide to Gambling. Det finnes neppe noen guide til pengespill som er så omfattende, utfyllende, og ikke minst utførlig …

Forskjellige litteratursjangre

Tredelt stamme Litteraturen kan beskrives som en stamme som strekker seg opp og deler seg i tre grener, som igjen deler seg inn i nye grener. De tre grenene er skjønnlitteraturens tre hovedsjangre: epos, drama og lyrikk. Epos Epos kalles også episk diktning, og er nettopp dette: Et langt, fortellende dikt som har en bundet (eller fast) form. Epos framstiller som oftest en hendelse fra …