Hva er litteratur?

Og noen forskjellige typer litteratur Litteratur er en skriftlig nedtegnet form for et folks diktning – også kalt skjønnlitteratur. Denne deles ofte inn i tidsepoker eller etter nasjonalitet eller sjanger. Når litteraturen representerer et folks historie og fremvekst kalles dette «nasjonallitteratur». Dersom litteraturen når utover et lands grenser og blir internasjonalt/globalt, kalles det «verdenslitteratur». Det ligger et mangfold i begrepet «litteratur», som kan endres og …

Hvordan finne gode bøker

Og hvor du skal begynne å lete Hvis du er en selvdiagnostisert bokorm er det stor sannsynlighet for at du allerede har fordøyd det som er av litteratur innen den sjangeren du foretrekker å lese. Hvor skal du så begynne å lete etter romaner av god kvalitet, uten å bruke for lang tid? Biblioteket Et godt sted å begynne letingen er på ditt lokale bibliotek. …