VI ØNSKER å motta artikler i form av word-dokumenter via e-post. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker.

KATEGORIENE vi foretrekker er: intervjuer, debatter, vitenskapelige artikler, reportasjer, foto, film-, teater-, utstillings-, og bokanmeldelser. Vi oppfordrer spesielt til innsending av anmeldelser av fagbøker innenfor humaniora og samfunnsfag.

LITTERATURREFERANSER ønsker vi plassert nederst på siden i form av fotnoter.

Alle bidrag sendes til: post@dictum.no

WE WOULD LIKE to receive articles as Word documents via e-mail. The feedback will be sent within three weeks.

THE CATEGORIES we prefer are: interviews, debates, scientific articles, and reportages, photos, film-, theatre-, exhibition-, and book reviews. We encourage especially writing reviews of specialised books from the human and social sciences.

LITERATURE REFERENCES should be placed underneath the text as footnotes.

All contributions should be sent to: post@dictum.no