Hjemme/Home         Om Dictum/About Dictum         Redaksjon/Editors         For bidragsytere/For contributors            Arkiv/Archive              Leder/Letters from the Editor


 Intervju/Interview


 Debatt/Debate


 Artikler/Articles


 Bokanmeldelser/Book reviews


 Kultur/Culture


 Foto/Photo


           A SELF-FULFILLING PROPHECY STOLTENBERG’S CO-RESPONSIBILITY-A REPLY
 BY ARNE JOHAN VETLESEN
                                             
                                                

JA VI ELSKER JUDITH BUTLER
AV GORANA OGNJENOVIC