Derfor bør barn lese bøker.

De fleste barn er glade i å bli lest for når de er små. Gode historier fører til at barn kan bruke fantasien til å skape en verden i sitt eget hode, en verden som mest sannsynlig ikke er lik noen annens. Ikke bare er bøker perfekt underholdning, men det er også veldig lærerikt og nyttig. Mange barn er svært nysgjerrige og ønsker fortest mulig å kunne begynne å lese bøker på egenhånd.

children read booksDette vil være et veldig godt tegn for foreldrene. Et barn som er ivrig etter å lære og være selvstendig vil kunne ligge et hestehode foran barn på samme alder. Å lese bøker stimulerer ikke bare fantasien til barn, men det vil også være svært nyttig i form av å utvikle språk og vokabular. Dette er en fordel i norskundervisning, men også for at barn skal bli flinke til å uttrykke seg.

Å kunne uttrykke seg på en god måte er en veldig viktig egenskap å ha. Det handler om å forstå og å gjøre seg forstått. Ved å kunne uttrykke seg på en ordentlig måte, vil også barna kunne få en bedre forståelse av samfunnet og verden forøvrig fordi de vil inneha en kunnskap om ords betydning og hvilken kraft som kan ligge i ordet og språket.

Barn bør altså lese bøker, og jo tidligere jo bedre. Bøker og litteratur generelt vil øke barns utvikling i betydelig grad. Det vil også være mye bedre læring for barn å lese bøker heller enn å sitte med hodet klistret til et nettbrett eller en PC-skjerm. Det kan selvfølgelig være mye god læringsmateriale på disse plattformene også, men å gjøre barn avhengige av teknologi og å konstant skulle underholdes, vil som regel ikke være en god idé. Det bør altså oppfordres til at barn skal lese mer bøker, og aller helst bør det bli pratet om som noe gøy heller enn at det skal oppleves som en byrde og plage for barnet.