Derfor er det viktig å lese litteratur på engelsk.

Mange nordmenn foretrekker å lese bøker på norsk. Det er jo ikke uvanlig, med tanke på at dette er vårt morsmål. Å lese bøker på norsk er bra i seg selv, fordi lesing vil føre til et bedre språk generelt, men noen ganger kan språket i oversatte bøker bli noe merkelig, og det kan hende betydningen av en hendelse i historien blir noe annerledes enn den var ment til å være.

translated versionDet er ikke alltid enkelt å få en oversatt versjon av en historie like bra som originalen. Noen ganger finnes det rett og slett ikke gode nok ord og uttrykk på norsk, som kan gi den samme betydningen som et uttrykk har på engelsk. Dette kan dessverre ødelegge mye av opplevelsen av en historie. Derfor bør man i mange tilfeller velge å lese litteratur på engelsk, slik at man får med seg hele historien akkurat slik den skal være.

Det finnes også andre fordeler med å lese på engelsk, blant annet at man selv blir bedre i språket, som jo er verdens “lingua franca”. Det vil si det språket det blir snakket mest av i verden, og som binder mennesker over hele kloden sammen gjennom kommunikasjon. Å være god i engelsk vil gi deg muligheten til å kunne kommunisere med folk hvor enn du ferdes.

En annen fordel er også at du slipper å vente lenger enn nødvendig når en bok slippes, fordi du ikke trenger å vente på at den norske utgaven skal bli ferdig. Man får altså tilgang til mer lesestoff tidligere dersom man velger å lese bøker på engelsk. Selv om det for mange kan oppleves som en utfordring, vil øvelse gjøre til at man blir bedre og man vil få en mestringsfølelse og selvtillits-boost mange kanskje trenger i forhold til det å prate engelsk i sin hverdag eller på ferie.