SJEFREDAKTØR : Lene Auestad Cand. Philol. i filosofi, holder på med doktorgrad i filosofi.

Kompetanse: filosofi, kunsthistorie, statsvitenskap, psykologi, politisk teori, etikk og moralteori.

CHIEFEDITOR: Lene Auestad MA in Philosophy, writing PhD thesis in philosophy.

Competence: philosophy, history of arts, political science, psychology, political theory, ethics and moral theory.

PR-ANSVARLIG OG SJEFREDAKTØR: Gorana Ognjenovic Cand. Philol. i filosofi, holder på med doktorgrad i filosofi.

Kompetanse: filosofi, sosialantropologi, politisk teori, sosialfilosofi, etikk og moralteori.

PR AND CHIEF EDITOR: Gorana Ognjenovic MA in Philosophy, writing PhD thesis in philosophy.

Competence: philosophy, social anthropology, political theory, social philosophy, ethics and moral theory.

PR-ANSVARLIG OG REDAKTØR: Jasna Jozelic Cand. Mag. i religionsvitenskap, holder på med hovedfag i religionsvitenskap.

Kompetanse: teatervitenskap, sosialantropologi, jus, politisk teori.

PR AND EDITOR: Jasna Jozelic BA in Science of Religion, writing MA thesis in science of religion.

Competence: theatre, social anthropology, law, political theory.