Elektronisk litteratur – visste du at …?

Hva er elektronisk litteratur egentlig, og visste du at elektronisk litteratur ikke kan skrives ut?

Elektronisk litteratur/digital litteratur er en sjanger innen skjønnlitteratur som er laget spesielt for digitale verktøy, slik som datamaskiner og mobiltelefoner, og som ofte er tilgjengelig via internett. Denne typen litteratur utnytter de muligheter som finnes i datamaskiner og nettverket, og kan for eksempel inkludere bilder, lyd, animasjon og interaktivitet i teksten – samtidig som litteraturen selv, teksten og språket, står i sentrum.

Man kan lett la seg inspirere av fortidens helter, både de fiktive og de ekte. Har du flaks og litt viljestyrke med deg hos mobilcasino, kan du selv bli en helt. Fri deg fra hverdagslivets sorger, ork og slit, og opplev følelsen av nyvunnen rikdom og suksess.

Den første formen for elektronisk litteratur var såkalt «hypertekstuell», dvs. at teksten består av tekstbiter som knyttes sammen av hyperlenker. På begynnelsen av 1990-tallet ble hypertekstfortellinger gitt ut på diskett. Senere, da «web» ble mer vanlig, ble disse gjort tilgjengelig på internett.

apple-iphone-smartphone-desk-largeI mange tilfeller kan elektronisk litteratur ikke skrives ut i det hele tatt, ettersom litteraturen kan inneholde elementer i teksten som ikke kan overføres til analog versjon. Et eksempel er novellen Pry, som er skrevet eksklusivt for iPad og iPhone og behøver en berøringsskjerm for å fungere.

Elektronisk litteratur fokuserer på språkkunst og poesi, men har ofte forbindelser til andre former for digital kultur som f.eks. dataspill. Elektronisk litteratur kan også forekomme i spillform som såkalt «interactive fiction», eller teksteventyrspill, hvor spillere bruker tekstkommandoer for å kontrollere karakteren og påvirke miljøet rundt den.

Digital/elektronisk litteratur krever ofte at leseren skal «reise» gjennom litteraturen i en digital setting, og bruke mediet til litterær utveksling, noe som ikke er mulig i trykte bøker. I boken «Cybertext» skriver Espen Aarseth at «man kan utforske, forsvinne og oppdage hemmelige stiveier i disse tekstene – ikke metaforisk sett, men gjennom den topologiske strukturen i tekstens digitale maskineri».

Elektronisk litteratur blir stadig mer vanlig, og kan brukes bl.a. til å koble forståelse av medier med læring av språk og lesing. Dette blir stadig mer diskutert i norskfaget. Elektronisk litteratur er blant annet blitt tilgjengelig gjennom Elinor.nu, en katalog over elektronisk litteratur i Norden.