Finn den perfekte tittel!

Og hvorfor tittelen er viktig

TITLE_1Nest etter navnet på helten eller heltinnen i en roman er tittelen det viktigste. Uansett hvilken sjanger du skriver er tittelen viktig – det er ofte tittelen som trekker lesere til seg og får dem til å plukke opp nettopp din bok, og kanskje til å kjøpe den. En treffende tittel skaper interesse og kan bety hele forskjellen mellom flipp eller flopp når det gjelder salg.

En god tittel skal si noe om innholdet og atmosfæren i boken, fange leserens interesse – og samtidig være lett å søke opp i søkemotorer som Google og Bing. Tittelen må dessuten ikke være for lang. En perfekt tittel inneholder 1-4 ord, og maksimumsgrense er 6-8 ord. Trenger man en forklaring kan man gjerne bruke undertitler.

For å finne den perfekte tittelen til din bok kan du stille deg selv noen spørsmål:

1. Hva handler den om?

2. Hvilke emner blir diskutert i boken?

Disse spørsmålene vil hjelpe deg til å finne fram til tema. Skriv ned svarene dine, og svar gjerne på dem mer enn én gang.

Hvis man skulle skrive en bok om et sykehus under 2. Verdenskrig kan noen nøkkelord være «Holocaust», «offer», «flyktning» og «konsentrasjonsleir».

Med listen over temaene i boken din kan du begynne å tenke på tittel. Tittelen bør inneholde minimum én referanse/allusjon til hovedtemaet i boken. Hvis du klarer å skape dobbeltbetydning i tittelen er det enda bedre – de fleste leser tittelen to ganger, en gang før de begynner på boken og en gang når boken er ferdig lest. Har du da en skjult mening i tittelen vil dette skape mystikk og la leseren reflektere enda mer over boken din – kanskje de til og med vil lese den igjen.

Det aller viktigste er likevel at tittelen «matcher» historien din. Hvis du har arbeidet ut fra en tittel helt fra begynnelsen er det viktig at du leser gjennom manuskriptet ditt når det er ferdig og spør deg selv om tittelen fortsatt passer.