Hjemme/Home         Om Dictum/About Dictum         Redaksjon/Editors         For bidragsytere/For contributors            Arkiv/Archive             



 Leder/Letters from the Editor


 Intervju/Interview


 Debatt/Debate


 Artikler/Articles


 Bokanmeldelser/Book reviews


 Kultur/Culture


 Foto/Photo











VI ØNSKER
å motta artikler i form av word-dokumenter og digitale bilder via e-post. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker


WE WOULD LIKE
to receive articles as Word documents and digital photos via e-mail. The feedback will be sent within three weeks. 

KATEGORIENE vi foretrekker er: intervjuer, debatter, vitenskapelige artikler, reportasjer, foto, film-, teater-, utstillings-, og bokanmeldelser. Vi oppfordrer spesielt til innsending av anmeldelser av fagbøker innenfor humaniora og samfunnsfag.

THE CATEGORIES are: interviews, debates, scientific articles, and reportages, photos, film-, theatre-, exhibition-, and book reviews. We encourage especially reviews of specialised books from the human and social sciences. 

DICTUM  er et tidsskrift med en stor internasjonal leserkrets. Vi oppfordrer derfor til å sende artikler i både norsk og engelsk utgave. 

DICTUM is an international journal. Therefore international contributions are encouraged.

LITTERATURREFERANSER ønsker vi plassert nederst på siden i from av fotnoter. 

LITERATURE REFERENCES should be placed underneath the text as footnotes. 

ALLE BIDRAG sendes til:
post@dictum.no

ALL CONTRIBUTIONS should be sent to: post@dictum.no