Hvor fenomenet “blogg” kommer fra

Ordet “blogg” er satt sammen av to ord: “web” og “logg”, og brukes om nettsteder hvor man kan publisere korte innlegg (blogginnlegg), også kalt “bloggpost”. En blogg skrives vanligvis av én enkelt person, eller et fåtall personer. Blogginnlegg blir publisert i omvendt kronologisk rekkefølge, slik at de nyeste innleggene alltid vises først. Et annet kjennetegn ved blogger er at de ofte har et kommentarfelt under innleggene hvor lesere kan kommentere, og slik starte diskusjoner. Å skrive blogginnlegg har i nyere tid blitt omgjort til et verb i dagligtale: “å blogge”.

Bloggfenomenet startet i 1997 da en amerikaner publiserte daglige oppdateringer i en “weblogg”. I 1999 gjorde en forfatter ordet “weblog” om til “we blog”, som senere ble forkortet til “blog”. Blogger publiseres vanligvis gjennom en bloggplattform. Denne håndterer brukerkontoer, design og publisering, noe som gjør terskelen for å starte en blogg mye lavere enn om man måtte gjøre alt arbeidet selv. Fenomenet så stor vekst i årene 2005-2010.

Hva kan man blogge om?

Ettersom bloggen skrives av en eller få personer, og det ikke er noen kontroll på hva som publiseres, kan man kort fortalt blogge om hva som helst. Mange velger å blogge om en hobby eller interesse, andre om sitt eget liv, og andre igjen bruker bloggen for å skape interesse rundt selskaper, firmaer osv.

Litteraturblogg

God litteratur er en interesse som er felles for mange, uavhengig av hvor i verden man befinner seg. Bøker oversettes ofte til mange språk, og med elektroniske løsninger kan man raskt skaffe litteratur fra andre deler av verden som ellers ikke ville vært tilgjengelig i ens eget land. Så lenge man har en pc og tilgang til internett er det mulig å starte en blogg. Mange som har interesse for litteratur velger derfor å blogge om sine leseropplevelser, og skriver f.eks. bokanmeldelser og starter diskusjoner om bøker på sine blogger. Samlebetegnelsen for slike blogger er “litteraturblogger”.