Hvordan skrive litteraturanmeldelser-

– og hva en anmeldelse er

book-390277_960_720En anmeldelse er en tekst som skal vurdere et kunstverk, et teaterstykke, et album osv. Litteraturanmeldelser er kritiske tekster som er skrevet spesifikt for å vurdere en bok eller et annet litterært verk. Kritikk av kunst og litteratur har blitt en del av offentligheten i dagens samfunn. Oppgaven har vokst i takt med den blomstrende bredden og variasjonen som finnes innen litteraturen, og inkluderer nå å vurdere, kritisere, sammenligne og å opptre som smaksdommer. Anmeldelser blir vanligvis publisert i aviser, blader, tidsskrifter og på forskjellige internettsider.

Hva gjør en litteraturanmeldelse?

En litteraturanmeldelse er en kritisk analyse av en roman/et litterært verk som skal gi en detaljert analyse av emne og tema, handling og karakterer. Formålet med en litteraturanmeldelse er å gi begrunnelser for hvorfor f.eks. boken bør leses, eller hvorfor boken bør vinne en litterær pris.

Hvordan skrive en litteraturanmeldelse

Begynn med tittel, utgivelsesdato, forlag og navn på forfatteren. Dette er viktigere enn man skulle tro – glemmer du navnet på forfatteren eller tittelen blir det dog likevel vanskeligere å finne fram til den samme romanen dersom man selv ønsker å skrive en anmeldelse av den, eller lese den. Du kan også ta med utgave dersom det er gitt ut flere, f.eks. «3 utg.».

Videre kan du skrive litt om sjangeren, og følge opp dette med et innholdsreferat. Dette referatet bør ikke være lenger enn 3-4 setninger – ta derfor kun med det viktigste. NB! Ikke røp slutten. Dersom boken er en del av en serie er dette viktig informasjon, så husk å ta det med.

Skriv også litt om oppbygningen av boken. Starter boken in medias res, eller er den seig som sirup i begynnelsen? Slutter boken brått eller overraskende, eller kunne du forutse den? Hvordan er miljøet, handlingen og karakterene beskrevet?

Det viktigste er likevel at du skriver din opplevelse av boken – lykke til!