Og hvor viktig er det å kunne lese?

Å lese er noe de fleste av oss betrakter som en selvfølge. Vi bruker dette verktøyet uten å tenke over det – men slik har det ikke alltid vært, og det er fortsatt mange steder i verden hvor det kun er de privilegerte som får dette verktøyet i hendene. Og vi som har dette verktøyet – bruker vi det riktig?

Lesekyndighet

Å kunne lese og skrive kalles “lesekyndighet”. Leseferdigheter har utviklet seg til å bli et av de mest nyttige verktøyene i et menneskes arsenal, og beskrives ofte som en viktig del av den menneskelige kapital – dette fordi lesekyndige kan utdannes med langt mindre kostnader for et samfunn enn analfabeter. Lesekyndige har samtidig bedre helse, høyere sosioøkonomisk status, og flere jobbmuligheter enn analfabeter.

En analfabet er en person over en viss alder som hverken kan lese eller skrive. Helt fram til 1700-tallet var det vanlig at skrivekunsten og lesekyndighet var forbeholdt de øvre klasser, ettersom papir fram til den industrielle revolusjon var svært dyrt å oppdrive. Dermed var brorparten av befolkningen den gangen analfabeter. Dette ble endret i løpet av det 19-århundre med innføringen av allmenn skolegang.

Grunner til å lese

For mange foregår det første møtet med lesing og skriving på skolen, når man lærer alfabetet. For noen blir lesing en plikt som legges på dem av strenge lærere, noe man må gjøre med ufrivillig hjerte i lesetimen. For andre kan lesing åpne dører til nye verdener og være nøkkelen til skattekister av kunnskap. Verktøyet lærer man kanskje på skolen, men den utdannelsen man får gjennom lesing – dannelsen av sinnet – kan man stå for selv. Churchill sa bl.a. at han “aldri lot skolen stå i veien for sin utdannelse”.

Enten man leser for å tilegne seg kunnskap eller for underholdningens skyld, vil litteraturen man leser ha en påvirkningskraft. Slik Hamsun beskrev det kan romanen være en portal til de innerste kroker i sinnet. Litteratur har til tider blitt sett på som skadelig og farlig, og enkelte litterære verker har f.eks. blitt forbudt i flere land. Det gjelder å stille seg kritisk til romanen.