Hjemme/Home         Om Dictum/About Dictum         Redaksjon/Editors         For bidragsytere/For contributors            Arkiv/Archive              Leder/Letters from the Editor


 Intervju/Interview


 Debatt/Debate


 Artikler/Articles


 Bokanmeldelser/Book reviews


 Kultur/Culture


 Foto/Photo


 

     REDAKSJONSRÅD/EDITORIAL BOARD

   Arne Johan Vetlesen, Professor of Philosophy at University of Oslo
   Trond Nordby,  Professor of Political science at University of Oslo
   Ståle Finke,  Professor of Philosophy at University of Trondheim
   Cathrine Holst,  Associate Professor at University of Bergen
   Kirsti Strøm Bull, Law Professor at University of Oslo
   Gro Hillestad Thune, previously  judge at Human Rights Commission in Strasbourg

 

 

 


goranabw

SJEFREDAKTØR:
Gorana Ognjenovic

Cand. Philol. i filosofi
Kompetanse: filosofi, psykoanalyse, sosialantropologi, politisk teori, sosialfilosofi, etikk og moralteori.
gorana@dictum.no

 
CHIEF EDITOR: Gorana Ognjenovic

MA in Philosophy
Competence: philosophy, psychoanalysis, social anthropology, political theory, social philosophy, ethics and moral theory.
gorana@dictum.no
 

 

 

 


cecilie

REDAKTØR 
 Cecilie Kaarstad
Master of Arts.
Kompetanse: konfliktløsning, sammenlignet politikk, geografi, kristendom, terrorisme, internasjonal politikk, internasjonal valgobservasjon.
cecilie@dictum.no

EDITOR
Cecile Kaarstad
Master of Arts in Conflict resolution, University of Bradford.
Competance:Conflict Resolution, comparative
politics, geography, christianity,
international politics, international elections observations.
cecilie@dictum.no  

  
jasnabw

REDAKTØR OG WEBMASTER
Jasna Jozelic

Cand. Philol. i religionsvitenskap.
Kompetanse: religionsvitenskap, teatervitenskap, sosialantropologi, jus, politisk teori.
jasna@dictum.no 

EDITOR AND WEBMASTER:
Jasna Jozelic
MA in Science of Religion.
Competence: science of religion, theatre, social anthropology, law, political theory.
jasna@dictum.no