Hjemme/Home         Om Dictum/About Dictum         Redaksjon/Editors         For bidragsytere/For contributors            Arkiv/Archive       Leder/Letters from the Editor


 Intervju/Interview


 Debatt/Debate


 Artikler/Articles


 Bokanmeldelser/Book reviews


 Kultur/Culture


 Foto/Photo


   

PDF VERSJON


 

Www for massene

 

AV CLAUDIO COSTELLO

 

 

Status quo endte det mellom verdens “frie nasjoner” og totalitære stater som Kina og Saudi-Arabia etter de siste dagers Verdensforum for Informatikk, World Summit on the Information Society (WSIS).

USA får beholde retten til ICANN (Internett Corporation for Assigned Names and Numbers), noe som i praksis vil bety at de fortsatt får retten til å kontrollere nettrafikken. Nasjonene som på forhånd hadde gått med på et samarbeid om mer kontroll og nettsensurering, ble kraftig nedstemt bl. a etter sterk press fra amerikanerne. Strømsparingslaptopen for den 3. verden og opprettelsen av et digitalfond for fattige land vil huskes som de store tiltakene under konferansen.  
FN-sekretær Kofi Annan, som personlig har vært veldig involvert i dette temaet, kom til Verdensforumet med et klart budskap. Han påpekte hvor viktig det var for land i den 3.verden å bli inkludert i IT-revolusjonen, og insisterte på gapet mellom rike og fattige land også gjaldt på nettfeltet.

– Her har vi et problem vi må løse snarest, konstaterte FN-sekretæren, og la til at forumet måtte bli en anledning til å gjøre noe med dette.

– Vi må se på hvordan kommunikasjons- og informasjonsteknologiene kan brukes på nye måter, slik at det kan gagne alle sosiale klasser. Slikt, og bare slikt, kan vi få i gang en prosess hvor målet er å utvikle bedre samfunnsøkonomiske vilkår i fattigere land og på lengre sikt øke mulighetene for folk flest.

Generalformann i ITU (International Telecommunications Union), Yoshio Utsumi,

holdt et lengre innlegg hvor han så positivt på fremtiden, nettopp på vegne av mulighetene som de nye teknologiene ville gi alle. Han kom imidlertid med en klar advarsel hvis ikke digitalgapet utjevnes.

– Informasjonssamfunnet er kommet for å bli, og det vil innebære et visst ansvar blant våre organer. Klarer vi ikke å utjevne gapet mellom rike og fattige på dette feltet, vil vi risikere enda større sosiale og kulturøkonomiske forskjeller fremover.

Utsumi oppfordret til større likhet og likere tilgang til IT. Han mener dette vil være en ”vinn-vinn situasjon” for alle ”ettersom utviklingsland selv får være med, skape og innovere ny teknologi”.

Vertnasjonens president, Zine el-Abdine Ben Ali, sa i åpningstalen hvor viktig det var å skape ”en global landsby, hvor man føler en samlet tilhørighet på tvers av landegrenser og religiøse skillelinjer”.

Ben Ali var klart enig med Annan når det gjaldt å utjevne IT-gapet. Han var ikke snar om å oppfordre det internasjonale samfunnet om å gå sammen om dette.

– Vi må sammen finne en strategi som kan tillate alle nasjoner og folkeslag, særlig de som er minst utviklet, å bli med i teknologifremskrittene. Ikke minst med tanke på å få oppleve fordelene med IT-revolusjonen vi ser i dag.

Ironisk nok var valget av Tunisia som vertsnasjon for forumet ikke uten kontrovers eller kritikk. Landet er listet som en av mange som praktiserer overvåking og nettsensur. Ifølge rapporter fra Human Rights Watch, har flere tunisiere blitt arrestert etter å ha ytret seg fritt på nettet og websider kritiske til regjeringen stengt.

En annen het potet under WSIS var kontrollen over nettrafikken. Land som Russland og Kina startet etter hvert å kjøre på en ny lobbytaktikk, hvor formålet ble å overføre retten til nettrafikk og webdomener fra amerikanerne til et nøytralt organ under kontroll av FN. Amerikanerne greide imidlertid på sin side å overbevise sine allierte og flere nasjoner i ”vet-ikke gruppen” til å nedstemme forslaget med å argumentere for økt overvåking og sensur, samt dårligere utvikling av nettet hvis et slikt organ fikk kontrollere.

Kritikere av ICANN har sålangt ikke klart å vise til misbruk fra USAs side, selv om amerikanerne har alle tekniske muligheter til å gjøre dette. Hittil finnes det ingen statistikker på kontrollmisbruk, verken på sensurering eller overvåking av nettdomener (om vi ikke ser bort fra Googles kontroversielle tiltak for å få sin kinesiske søkermotor til å føye seg landets strenge sensurlover). 

Under konferansen var det en generell følelse av at ICANN har brukt mandatet sitt i henhold til reglene, selv om man ikke vil utelukke muligheten for opprettelsen av en flernasjonal nettpatrol. Et kompromissforslag som kan løse ICANN-floken.

 
                                                                   Copyright © 2006 Dictum.no                                                                                

                                                   ISSN 1504-5307